عشق های دوزاری

از جانب دوستان روایت شده که دختر 12 ساله ای با جناب آقای فسقلی تر از خودشان پیوند دوستی بسته اند و در همین حینِ دل دادن و قلوه گرفتن های دوزاری ،دختر خانم افاضۀ فضل از خودشان در نموده اند که: من احساس می کنم مرد زندگیم رو پیدا کردم!!من به عنوان یک آدم!مراتب عذر خواهی خود را از جناب آقای فرهاد که جون کندند که به ما...ما آدمهای عشق نفهم بفهمانند که «بابا هر ننه قمری عاشق نیست و از آن فاجعه آمیزتر اینکه هر احساسی را نمی توان برچسب عشق زد به نامش» اعلام میدارم.

اضافه نوشت: ما 12 سالگی مان داشتیم توی حیاط گِل بازی میکردیم و نمیدانستیم اصلأ پسر،خوردنی ست یا پوشیدنی!تازه حول و حوش 16-17 سالگی که پسر همسایه را دیدیم فهمیدیم که اِی دل غافل پس اینهمه دخترهای مدرسه پسر پسر می کنند،به این موجودات میگویند پسر...و آنموقع بود که ما هم طعم عشق های دوزاری را چشیدیم!

برگرد از فرزاد فرزین

این اولین باره.محمد علیزاده

+بازم بخند.محسن یگانه

/ 1 نظر / 10 بازدید