وقتی دلم برایت تنگ می شود

هوس کرده ام صبح از خواب بلند شوم ببینم تو نیستی، رفته ای سر کار.دلم یک هو برایت تنگ شود.بعد بنشینم فکر کنم که چکار می توانم کنم تا این دلتنگی لعنتی برطرف شود.تلفن را بردارم بهت زنگ بزنم؟یک دقیقه...فقط یک دقیقه حالت را بپرسم و بعد قطع کنم.اینجوری مزاحم کار کردنت هم نمی شوم. اما نه بهتر است به یک اس ام اس  عشقولانۀ کوتاه بسنده کنم...اما باز هم نه هیچ کدامش راضی ام نمی کند...یا اینکه یک کار جدید کنم بلند شوم بروم گلفروشی یک شاخه گل رز بگیرم دورش را روبان پیچی کنم و ...اوهوم همین خوب است.

می آیم سمت محل کارت یک رهگذری را پیدا می کنم از نوع پسر بچه اش!گل را می دهم دستش و می گویم که بیارد بدهد دست تو....

دیدن لبخند تو وقتی که آن پسر بچه گل را می دهد دستت و می گوید اینو خانومتون داده،برایم دنیایی می ارزد.

/ 2 نظر / 24 بازدید
گل همیشه بهار

نه بابا بدتر دعوات می کنه میگه چرا آبروی منو پیش همکارا بردی . این کارا چیه می کنی خانووووووووووووووووووووووووووووم