مرد باید یه چیزهایی بلد باشه!

موهایم را شانه می کنم،دیگر مثل قبل نیست،کوتاه نیست که نتوانم بگیرمشان توی دستم و نوکشان را ببینم.توی دلم می گویم اینها را نگه داشته ام برای تو .نگه داشته ام خوب که بلند کردمشان بیایی نازشان کنی،دوست داشتی بریزی بهم...دوباره ناز کنی.اصلا باید بلد باشی بنشینی آنها را با عشق ببافی.بگذار ببینم اصلا بلدی اینجوری ببافی؟!

/ 4 نظر / 20 بازدید
الی

سلام. نمیدونم چرا صبح تا حالا اینجور شده شما میدونید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آقای الف

lمن خوب بلدم ببافم و دوست دارم این کا رو [لبخند]